Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) е професионално сдружение, създадено от уважавани български строителни компании и инвеститори с доказан опит в областта на недвижимите имоти и развитието на градската среда. Всички те работят предимно на територията на Столична община, а целта, която ги обединява, е защитата на интересите и авторитета на бранша при строго спазване на законовите рамки и обществения интерес.

Асоциацията работи активно за развитие и насърчаване на инвестиционното строителство и налагане на добри предприемачески практики. Сред приоритетите на сдружението са още насърчаването на отговорното гражданско и социално ангажиране на неговите членове за усъвършенстване на инвестиционното жилищно строителство, както и развитието на благоприятна правна и финансова уредба за укрепване на строително-предприемаческата дейност.

Нашата крайна цел е да променим отношението на обществото към строителните инвестиции, чрез активното му включване в публичното обсъждане като страна по обществения договор за по-добро планиране, обновяване на сградния фонд и развитие на градската среда.

Георги Шопов

Председател на Управителния съвет 

Национална асоциация на строителните предприемачи

Нашата визия е създаването на възможно най-добра среда за развитие на строителството в България чрез изграждане на доверие между всички заинтересовани страни в сектора
Последни новини