Категория: Новини

Отворено писмо от НАСП, БИСА, КСБ и СНЦ относно управлението на ваканционните комплекси

Членовете на организациите: Национална асоциация на строителните предприемачи, Българска Инвестиционно Строителна Асоциация, Камара на строителите в България и Съюзът на собствениците – […]

Read More

Добавената стойност на проектите и изградената общност стават все по-ключови при избора на жилище

В нагласите на купувачите, добавената стойност на проектите и изградената общност стават все по-ключови при избора на жилище. Социалната отговорност […]

Read More

НАСП: Собствениците на терени в междублокови пространства да бъдат компенсирани със съседни регулирани парцели

Собствениците на имоти в междублокови пространства да имат възможност за компенсация или замяна с други терени в съседство или със […]

Read More