Отворени писма

Относно: Икономическите последствия върху нацията от COVID-19

Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) призовава за създаването на експертен икономически съвет, който да извършва анализ на текущата икономическа ситуация и да предлага адекватни мерки за стабилизиране на икономиката. Затова е необходимо и да се създадат условия и възможност от страна на държавата производствата да продължат да работят при спазване на определени мерки, посочват от НАСП.

Относно: Нарастващото напрежение около строителния сектор

Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) се противопоставя на практиките и действията, водещи до нарастващо напрежение около икономическия сектор, който представлява. От асоциацията молят в краткосрочен план да стартира конструктивен диалог с всички заинтересовани страни и да се намерят разрешения за възникналите множество казуси. Компаниите в сектора страдат от несигурност, резултат от напрежението между Столична община, предприемачи и граждани.

Относно: Публичните дискусии, свързани с имотните сделки на определени политици

Националната асоциация на строителните предприемачи, в качеството си на браншова организация, е разтревожена от създаващото се негативно внушение към гилдията, основано на разследването на конкретни имотни сделки, извършени от политически лица. Организацията категорично се противопоставяме на опитите акцентът на обществения дебат да се измести от същността на проблема върху производителя, създал продукта на сделката.

Относно: Предприетите бързи и отговорни действия, довели до качествено подобряване на административното обслужване в район „Младост“

Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) изказва своята благодарност си за предприетите бързи и отговорни действия, които доведоха до качествено подобряване на административното обслужване в район „Младост“. От назначаването на арх. Румен Русев за временно изпълняващ длъжността кмет, се отчита драстична промяна в управлението на екипа и неговата работа. Постигнатото е видимо за всички – както за нас строителните предприемачи, така и за жителите на квартала.

Относно: Промяна на нормативната база, регулираща строителния инвестиционен процес

Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) изпрати отворено писмо до отговорните институции относно измененията в Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и новата Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.