Новини

Благодарение на НАСП и други професионални организации Наредбата за достъпността се отлага с една година

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) отложи с една година Наредбата за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в […]

Отворено писмо от НАСП, БИСА, КСБ и СНЦ относно управлението на ваканционните комплекси

Членовете на организациите: Национална асоциация на строителните предприемачи, Българска Инвестиционно Строителна Асоциация, Камара на строителите в България и Съюзът на собствениците – […]

Read More

Добавената стойност на проектите и изградената общност стават все по-ключови при избора на жилище

В нагласите на купувачите, добавената стойност на проектите и изградената общност стават все по-ключови при избора на жилище. Социалната отговорност […]

Read More