Управителен съвет

Георги Шопов

Председател на УС


 • – Георги Шопов е управител на „Тобо Груп“.
 • – По образование е строителен инженер, завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия.
 • – Работил е като проектант, инвеститорски контрол и изпълнител. 

Йордан Тарашманов

Димитър Савов


 • – Димитър Савов е изп. директор на строително-инвестиционна компания BLD.
 • – Член на Борда на директорите на AG Capital и MRICS.
 • – Завършил е Варненския икономическия университет. Бакалавър по Банково дело и магистър по Финанси.

Красимир Шалев

Пенко Пенков

Асен Чавдаров

Пламен Мирянов


 • – Арх. Пламен Мирянов е собственик на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД.
 • – Завършва ВИАС със специалност „Архитектура”. Притежава магистърска степен по бизнес-администрация към „ИНТЕГРА”-Канада.
 • – Владее перфектно три езика.

Марио Захариев


 • – Марио Захариев е основател на компания ФеърПлей Интернешънъл АД.
 • – Член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм.
 • – Реализира проекти, свързани с опазването на българското културно наследство.

Ивайло Митев


 • – Ивайло Митев е управител на строително – инвестиционна компания „Идея Хоум“.
 • – Бакалавър е по маркетинг и магистър по банково дело.
 • – Преминал е няколко специализации за усъвършенстване на ключови професионални компетентности по маркетинг и мениджмънт.