Строителни предприемачи и администрация с общи усилия за намаляване на административната тежест

Строителни предприемачи и администрация с общи усилия за намаляване на административната тежест

На 27 юни 2017 г. се проведе кръгла маса на тема „Възможности за намаляване на административната
тежест в строително-инвестиционния процес“, организирана от Камарата на строителите в България, Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.  В дискусията взеха участие министър Николай Нанков, зам.-министър Валентин Йовев, главният архитект на столицата Здравко Здравков, експерти от администрацията и браншовите организации.

Националната асоциация на строителните предприемачи беше представена от Георги Шопов, председател на Управителния съвет. „На границите на възможното за бизнеса е усложняването на процедурите за издаване на разрешение за строеж до такава степен, че новосъздадена фирма без опит трудно ще пробие. Административните актове оскъпяват продукта като време и цена“, каза той и представи няколко добри практики в тази връзка от Сърбия, Турция и Туркменистан.

Други теми, обсъждани по време на кръглата мaса, бяха отпадането на административния контрол за по-малките обекти за сметка на вътрешния контрол в браншовите организации, уведомителният режим за обектите от по-ниска категория и одобряването им от главния проектант и консултанта, въвеждането на принципа на мълчаливото съгласие, електронизацията на инвестиционните проекти и издаването на разрешение за строеж.

Write a Reply or Comment