НАСП настоява за преосмисляне на новите правила за провеждане на обществени обсъждания за пространственото развитие в София

НАСП настоява за преосмисляне на новите правила за провеждане на обществени обсъждания за пространственото развитие в София

Националната асоциация на строителните предприемачи в България (НАСП) счита, че някои от разпоредбите на новата Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, увеличава административната тежест за гражданите и за бизнеса. В свое становище до Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, Председателя на Столичния Общински Съвет   г-н Елен Герджиков и Главния архитект на Столична Община Здравко Здравков, от НАСП посочват, че въпросните предложения ще оскъпят и удължат значително административните производства в устройственото планиране.
Асоциацията изразява подкрепа за възможността местните власти да поставят на обсъждане всякакви въпроси от тяхната компетентност с цел да осигурят информираност и участие на общността при решаването им. При това обаче категоричната позиция на НАСП е, че не би следвало местните власти да залагат общественото обсъждане като задължителен елемент от административни производства, уредени в нормативни актове от по-висока степен, както и да въвеждат неоснователно дълги срокове за провеждането им.
Текста на писмото може да прочетете ТУК.

Write a Reply or Comment