НАСП с отворено писмо относно промяна на нормативната база, регулираща строителния инвестиционен процес

НАСП с отворено писмо относно промяна на нормативната база, регулираща строителния инвестиционен процес

Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) изпрати отворено писмо до отговорните институции относно измененията в Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и новата Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община. В него Асоциацията представи своята позиция относно всички съществени изменения на законодателството, регулиращо строителния инвестиционен процес, които оказват влияние върху условията за бизнес и живот в столицата.

„Считаме, че предложените промени в посочените нормативни актове съдържат части, в които необосновано и в отклонение от общия законов ред се създават нови правомощия и режими и се увеличава административната тежест за гражданите и бизнеса, като се оскъпяват и удължават значително административните процедури в устройственото планиране“, се казва в писмото.

Националната асоциация на строителните предприемачи вече депозира детайлни правни становища относно предложените промени с оглед балансиране на обществения интерес.

Пълният текст на писмото може да прочетете ТУК.

Write a Reply or Comment