НАСП със становище по промените на ОУП на София

НАСП със становище по промените на ОУП на София

Промените в Общия устройствен план имат стратегическо значение за градоустройството в дългосрочен план, но същественият проблем при развитието на териториите остава затрудненото приемане на Подробните устройствени планове по райони. Около това становище се обединяват членовете на Националната асоциация на строителните предприемачи. Организацията включва водещи строително-инвестиционни компании, работещи предимно на територията на Столична община, с общ пазарен дял между 55% и 65%.

„Започнатите преговори и обществени обсъждания на промените в ОУП на София са стъпка в правилната посока. Но не бива да се пренебрегва ключовото значение на Подробните устройствени планове, които имат основна роля за поддържането на инвестиционната активност по райони. Тежките административни процедури създават предпоставки за напрежение между инвеститори и граждани и затрудняват реализирането на нови проекти. Затова ние ще настояваме за ясни и прости правила при процедурите по приемане на ПУП“, коментира Георги Шопов, председател на Управителния съвет на НАСП.

По думите му изработването на нов ОУП трябва да се изпълни през следващите две години, когато пазарът се успокоява, а не в период на висока строителна активност. По този начин ще се избегнат хаотични действия, продиктувани от инвестиционните намерения за отделни райони или проекти. Забавянето на темпа на растеж на пазара дава време на всички участници – строителни предприемачи, граждани, експерти и институции, да разгледат обстойно възможностите за разпределение на териториите и да вземат най-доброто решение.

„Сега е моментът да се замислим как искаме да се развива София – като град с ясно обособени „спални“ и бизнес зони, или с територии със смесено предназначение. Световната практика сочи, че решение за намаляване на трафика между тези райони е възможностите за работа и живеене в рамките на едно място. Натовареността на транспортните връзки е проблем, който назрява все повече у нас и налага кардинални промени. Затова вярваме, че при планирането трябва да се залагат повече зони със смесено значение“, уточнява Шопов.

Write a Reply or Comment