НАСП: Електронното разрешително за строеж ще подобри финансовата достъпност на жилищата

НАСП: Електронното разрешително за строеж ще подобри финансовата достъпност на жилищата

Дигитализацията на процеса по издаване на разрешително за строеж ще повиши конкуренцията на пазара на жилищата, а оттам и качеството на предлаганите имоти. В резултат ще се подобри финансовата им достъпност. Това заяви Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи, по време на конференцията „Knowledge City 2020 – градове на бъдещето“.

„Националната асоциация на строителните предприемачи от години настоява за въвеждане на електронно строително разрешение. Необходимо е да се дигитализира целият процес, а не само документацията. Подобна оптимизация ще осигури повече прозрачност при всяка стъпка по време на изготвянето на решението, както и достъп до информация за гражданите“, коментира Георги Шопов.

Асоциацията на строителните предприемачи е в активен диалог със Столична община относно разработването на механизмите. Има и изпратено официално запитване до Министерство на регионалното развитие и благоустройството за създаване на работна група. В отговор на предприемачите зам.-кметът на София с ресор “Дигитализация, иновации и икономическо развитие” Владимир Данаилов коментира, че общината има готовност да помогне на бизнеса и да работи съвместно с тях.

Георги Шопов бе категоричен, че сложните и тежки административни процедури в жилищното строителство създава дефицит на имотния пазар и затруднява участието на всички страни – граждани, бизнес и местна власт. „Дигитализирането на този процес трябва да бъде основано законовата рамка. Необосновани са опасенията, че електронното издаване на разрешителното може да бъде манипулирано. Именно възможността за проверка на всеки документ и справка за законността на актовете ще спомогне за повече стабилност в сектора и информираност на обществото“, уточнява Георги Шопов.

Община Габрово, в лицето на кмета – Таня Христова, изрази готовност за пилотен проект за електронната система за издаване на строителни разрешителни. Христова подчерта, че е по-важно да се осигури прозрачното протичане на всички етапи, изключвайки субективните фактори, а не толкова използването на технологиите.

Георги Шопов отговори, че Асоциацията ще направи всичко възможно, за да подкрепи общината в този проект и посочи, че Габрово е много подходящ град за тестване на подобна система. Важно е обаче успоредно с подготовката на законодателната промяна, да се разгледа и анализира въздействието върху други сектори и отрасли.

Write a Reply or Comment