Отворени писма

Относно: Липса на ясни и прозрачни правила при строителството

След окончателното решение на Върховния административен съд за отмяна на забраната за изграждане, ДНСК спира строителството на обекта с мотив, че разрешителното за строеж е изтекло и то през времето, в което същият орган е спрял строителството. Всичко това показва, че липсва единност в държавните правила и политическият популизъм е над закона.

Относно: Гласувани изменения в Закона за устройство на територията

Промените в ЗУТ са използвани за политически цели, а проблемите в строителния сектор остават без кардинално решение, категорични са строителните предприемачи. Създава се внушение, че измененията са лобистки и в интерес на определена фирма. А всички приети промени са рестриктивни спрямо целия бранш.

Относно: Промени в Закона за устройство на територията

Членовете на НАСП считат, че проблемите ще бъдат решени само с изцяло нов закон, който да регламентира отношенията в строителството просто и ясно в баланс между гражданския интерес и този на бизнеса. Има внесено принципно предложение от КАБ (Камара на архитектите в Българя) и подкрепено от НАСП, за опростяване на процедурите и административната тежест чрез приемане на три изцяло нови закона, разделени по част: регулиране на територии, проектиране и строителство.

Относно: Подкрепа на Декларацията от Камарата на архитектите, Камарата на инженерите по геодезия, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и Камара на строителите в България

С настоящето писмо Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) се обявява в подкрепа на Декларацията от Камарата на архитектите, Камарата на инженерите по геодезия, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и Камара на строителите в България.

Относно: Необходимост от спешни законодателни мерки за овладяване на кризата в обслужването на ваканционните комплекси от затворен тип

Членовете на организациите: Национална асоциация на строителните предприемачи, Българска Инвестиционно Строителна Асоциация, Камара на строителите в България и Съюзът на собствениците – Слънчев бряг, се обединиха относно необходимостта от спешни законодателни мерки за овладяване на кризата в обслужването на ваканционните комплекси от затворен тип в отворено писмо. То е адресирано до министър-председателя на Р България, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на правосъдието и министъра на туризма.

Относно: Икономическите последствия върху нацията от COVID-19

Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) призовава за създаването на експертен икономически съвет, който да извършва анализ на текущата икономическа ситуация и да предлага адекватни мерки за стабилизиране на икономиката. Затова е необходимо и да се създадат условия и възможност от страна на държавата производствата да продължат да работят при спазване на определени мерки, посочват от НАСП.

Относно: Нарастващото напрежение около строителния сектор

Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) се противопоставя на практиките и действията, водещи до нарастващо напрежение около икономическия сектор, който представлява. От асоциацията молят в краткосрочен план да стартира конструктивен диалог с всички заинтересовани страни и да се намерят разрешения за възникналите множество казуси. Компаниите в сектора страдат от несигурност, резултат от напрежението между Столична община, предприемачи и граждани.

Относно: Публичните дискусии, свързани с имотните сделки на определени политици

Националната асоциация на строителните предприемачи, в качеството си на браншова организация, е разтревожена от създаващото се негативно внушение към гилдията, основано на разследването на конкретни имотни сделки, извършени от политически лица. Организацията категорично се противопоставяме на опитите акцентът на обществения дебат да се измести от същността на проблема върху производителя, създал продукта на сделката.

Относно: Предприетите бързи и отговорни действия, довели до качествено подобряване на административното обслужване в район „Младост“

Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) изказва своята благодарност си за предприетите бързи и отговорни действия, които доведоха до качествено подобряване на административното обслужване в район „Младост“. От назначаването на арх. Румен Русев за временно изпълняващ длъжността кмет, се отчита драстична промяна в управлението на екипа и неговата работа. Постигнатото е видимо за всички – както за нас строителните предприемачи, така и за жителите на квартала.

Относно: Промяна на нормативната база, регулираща строителния инвестиционен процес

Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) изпрати отворено писмо до отговорните институции относно измененията в Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и новата Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.