Решения

Строителните предприемачи спечелиха дело срещу двойна общинска такса

Дело срещу две дублиращи се такси спечели Националната асоциация на строителните предприемачи /НАСП/. Организацията сезира Административния съд в София, чието решение се потвърди от Върховния административен съд относно ползването на обществени пространства при строително-монтажни работи /СМР/ – дейност, която се регламентира от Столична община. Така ВАС потвърди отмяната на допълнително заплащане от 20 ст./час на квадратен метър, когато се налага затваряне на улици или други публични площи.

Отмяна на наредбата за обществените обсъждания

По жалба на Националната асоциация на строителните предприемачи Върховният административен съд потвърди и отмяна на предвидените обществени обсъждания за голям брой производства в Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община.