За НАСП

Националната асоциация на строителните предприемачи е сдружение с нестопанска цел, учредено на 30 ноември 2016 г. и обединяващо доказани български строителни компании. Основната ни цел е да представляваме и защитаваме общите интереси на своите членове и на предприемаческия бизнес за укрепване, развитие и насърчаване на инвестиционното строителство в България.

Визия

Нашата визия включва създаването на възможно най-добра среда за развитие на строителството в България чрез изграждане на доверие между всички заинтересовани страни в сектора. Затова ще работим заедно с общинските администрации и гражданите за принципно решаване на проблемите, в условията на прозрачност и създавайки ясни правила.

Мисия

В дейността си ние ще се стремим да постигнем визията на нашата Асоциация като:

– Осъществяваме диалог с институциите на национално и местно ниво за разрешаване на основните проблеми на строителството в България и за изграждане на възможно най-добра нормативна база в тази област;

– Се придържаме към добрите предприемачески практики и стриктно спазваме българското законодателство;

– Насърчаваме отговорното гражданско и социално ангажиране на нашите членове за усъвършенстване на инвестиционното жилищно строителство.

Органи на управление на Националната асоциация на строителните предприемачи са Общото събрание и Управителен съвет. Управителният съвет се състои от девет души – членове на Асоциацията.

Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет.