Промените в Закона за устройството на територията на Столична община увеличават административната тежест

Промените в Закона за устройството на територията на Столична община увеличават административната тежест

Националната асоциация на строителните предприемачи в България (НАСП) смята, че подготвяните изменения в  Закона за устройството на територията на Столична община (ЗУЗСО) ще доведат до значително по-усложнени правила и административни процедури за строителния инвестиционен процес в София в сравнение с тези в останалата част на страната.

В свое официално становище, изпратено до Председателя на 43-то народно събрание г-жа Цецка Цачева, председателя на парламентарна комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 43-то народно събрание г-н Найден Зеленогорски, и председателя на парламентарна комисия по правни въпроси в 43-то народно събрание г-н Данаил Кирилов, от НАСП изразяват опасение, че Законът за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗУЗСО ще  създаде несигурност и нестабилност при реализацията на инвестиционните инициативи в София.

Според асоциацията, някои от предложенията за промяна на закона противоречат на общи принципи на правото и засягат по недопустим начин основни права на гражданите. НАСП счита, че проектът на ЗИД на ЗУЗСО следва да бъде съществено преработен и настоява промените в закона да бъдат подложени на предварителна оценка на въздействието.

Пълния текст на станожисхтето може да прочетете ТУК.

Write a Reply or Comment