Строителни предприемачи и администрация ще работят в партньорство за подобряване на инвестиционната среда в София

Строителни предприемачи и администрация ще работят в партньорство за подобряване на инвестиционната среда в София

На 17 май 2017 г. Георги Шопов, председател на УС на НАСП, взе участие в панел „Инвестиционна среда“ по време на Годишната конференция „Инвестиции и строителство на жилищни сгради“, част от Building Innovation Forum Series 2017. Той представи становището на Асоциацията относно подготвените промени в ЗУЗСО, като в изказването си заяви, че Столична община отново не поема ясни срокове и ангажименти по изграждане на инфраструктурата.

„Именно липсата на рамкова програма е основната причина за проблемите на София, за развитието й на парче“, каза председателят на УС на НАСП и добави, че Асоциацията е подготвила официално предложение за облекчена методика за отчуждителни процедури, която да помогне за разрешаване на проблемите с инфраструктурата. Заместник-председателят на СОС Николай Стойнев от своя страна пое ангажимент да внесе предложението за обсъждане в комисиите към общинския съвет.

Георги Шопов, както и останалите участници в панела – Здравко Здравков, главен архитект на София, Николай Стойнев и Николай Пехливанов, заместник-председателите на Столичен общински съвет, урбанистът Нурхан Реджеб, пътният експерт Тодор Тодоров от „Мотт Макдоналд България“ и арх. Пламен Мирянов, ще работят заедно за подобряване на инвестиционната среда в столицата и за разрешаване на наболелите проблеми в сектора.

Още за конференцията може да прочетете ТУК.

Write a Reply or Comment