НАСП: Все повече хора инвестират в жилища заради стабилна и дългосрочна доходност

НАСП: Все повече хора инвестират в жилища заради стабилна и дългосрочна доходност

Голяма част от хората, които купуват жилище сега, дори и тези, които избират своя първи дом, гледат на него като на инвестиция. Това коментира председателят на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) Георги Шопов по време на семинар в рамките на Архитектурно-строителна седмица 2020. „Недвижимите имоти винаги са се приемали като сигурен актив, затова много хора ги използват за влагане на спестяванията си. Още повече, повишаващата се стойност на жилищата осигурява стабилна и дългосрочна доходност“, обясни Георги Шопов. Той допълни, че това е тенденция, която се наблюдава по целия свят.

По данни на Асоциацията ръстът в цените на имотите в София е около 3-5% на годишна база. Той е повлиян от повишеното търсене на пазара, както и увеличените разходи за труд в строителния сектор. Отражение дават също по-високите цени на материалите и административната тежест. „Към темата за цените на жилищата трябва да се отнасяме отговорно, без да се спекулира. В момента имотния пазар у нас е стабилен, като обемът на сключените сделки е сходен спрямо миналата година“, коментира Асен Чавдаров, член на УС на НАСП.

Членовете на организацията посочват, че пречки при реализирането на проекти могат да се окажат административни затруднения. „При по-мащабните жилищни комплекси, финансирани с кредити, рисковете от забавяне на даден етап могат да окажат сериозно влияние върху завършването му или дори невъзможност да бъдат приключени в срок. Това обаче се отнася за единични проекти и не бива да се приема като общовалидна за пазара тенденция“, посочва Красимир Шалев, член на УС на НАСП.

Строителните предприемачи коментираха, че при регулацията на пазара не се вземат предвид реалните казуси в сектора. „Липсва цялостна стратегия за развитието на териториите в столицата, както и конкретните стъпки това да се случи. Затова настояваме за прилагане на необходимите мерки и законови промени, които ще дадат възможност за по-достъпни жилища за населението, по-добра градска инфраструктура и среда за живеене“, посочи Александър Ваклин, член на УС на НАСП.

В много от кварталите липсва инфраструктура – канализация, водопровод, асфалтирани улици, тротоари, улично осветление, озеленяване, допълват от Асоциацията. Според тях причината за това се корени в проблемите с Общия устройствен план на града. „Общината не успява да се справи със сроковете за отчуждаване на територии и това възпрепятства изпълнението му, като затруднява изграждането на инфраструктура в определени зони на столицата“, поясни Борислав Точевски.

Представителите на Асоциацията се обединиха около тезата, че решението е правилното планиране и финансиране, което може да се осъществи чрез публично-частно партньорство между общината и строителните предприемачи. А фокусът трябва да бъде качествата на новото строителство и създаването на жизнеспособен и проспериращ град с подходяща инфраструктура.

Жилищното строителство в райони, в които изграждането на инфраструктурата се бави, налага строителните предприемачи да влагат собствени средства в развиването на тези дейности. „За да създадем качествена среда около обектите си, инвестираме в изграждането на прилежащите пространства и зелени площи. Това влияе все повече при избора на клиентите и има сериозна тежест в решението за покупка“, допълва Ирина Кънева, търговски и маркетинг директор на строително-инвестиционната компания BLD, член на НАСП.

Специален гост на събитието беше Ники Фоунта, ас. проф. в Японски университет в Гърция. Тя коментира, че последните тенденции при изграждането на различни видове сгради – от жилища, през хотели и болници, е биоклиматичната архитектура, която цели чрез съобразяване с микроклимата на дадения регион да се намали използването на изкуствена енергия.

 

 

Write a Reply or Comment