Добавената стойност на проектите и изградената общност стават все по-ключови при избора на жилище

Добавената стойност на проектите и изградената общност стават все по-ключови при избора на жилище

В нагласите на купувачите, добавената стойност на проектите и изградената общност стават все по-ключови при избора на жилище. Социалната отговорност на всеки инвеститор е да се погрижи за изграждането на качествена среда около обектите си, посочват от НАСП. „Клиентите са склонни да платят повече за имоти в райони с качествена среда в отговор на по-високите си изисквания. Виждаме как общностите в новите комплекси се състоят от хора със сходен социален статус, мироглед, начин на живот. А това прави вземането на решенията, касаещи всички живущи, много по-лесно“, коментира Ирина Кънева, търговски и маркетинг директор на строително-инвестиционната компания BLD, член на НАСП по време на архитектурен форум.

Членовете на организацията посочват, че пречки при реализирането на проекти могат да се окажат административни затруднения. „При по-мащабните жилищни комплекси, финансирани с кредити, рисковете от забавяне на даден етап могат да окажат сериозно влияние върху завършването му или дори невъзможност да бъдат приключени в срок. Това обаче се отнася за единични проекти и не бива да се приема като общовалидна за пазара тенденция“, посочва Красимир Шалев, член на УС на НАСП.

Write a Reply or Comment