Видео от работните срещи на НАСП във Форум Реал

Видео от работните срещи на НАСП във Форум Реал

Улеснява се кредитирането на жилищни имоти след Акт 14, посочиха членовете на НАСП по време на Форум Реал – Георги Шопов, председател, Емилия Цоконова и Аспарух Делев. Те изтъкнаха, че банките изискват повече собствен ресурс при покупката на имот, на което инвеститорите реагират бързо и адекватно, като променят схемите си на плащане, поемайки част от тежестта на клиентите в началния етап на покупката.

Намаляването на административната тежест е един от начините да се понижи темпът на растеж на цените на жилищата и да се подобри финансовата им достъпност. Около това мнение се обединиха членовете на НАСП по време на работната среща във Форум Реал – Георги Шопов, председател, Димитър Димитров, Асен Чавдаров, член на УС и Веселин Винчев.

Тенденциите на жилищния сегмент представиха Георги Шопов, председател на НАСП, Ивайло Митев и Борислав Точевски по време на Форум Реал.

Write a Reply or Comment